วันพฤหัสบดี, 28 มกราคม 2564

งานประกอบคอม PC ทุกเกรดรุ่น ภายในเรียบร้อย