วันพฤหัสบดี, 28 มกราคม 2564

iMac อัพเกรด SSD + Ram ขัดจอให้แวววิบวับ